Tuesday, 30 May 2017

Newyddion yn Gymraeg a Saesneg - news in Welsh and English

Dw i wedi gwneud 'Say Something in Welsh' am dipyn. Ond am ychydig o fis dw i wedi gneud bron bob dydd. Dw i'n teimlo bod fy Nghymraeg i'n well iawn. Dw i wedi bod yn ysgrifennu dyddiadur yn Gymraeg a bydda i benderfyni ysgrifennu fy blog i yn Gymraeg a Saesneg.

Wythnos diwetha, nes i warchod fy ŵyr i am y tro cyntaf. Canais i 'Ten Men in a Boat' lawer o weithiau! Mwynheais i warchod iddo fe, ond o’n i wedi blino dydd nesa. 'ö-Dzin a fi bydd trio siarad â Sam yn Gymraeg. Doedd ei rieni e ddim yn hoffi cyhoeddus o luniau o Sam. Dw i'n barch hynny, felly fydda i ddim yn dangos lluniau o Sam yma.

Amser hir yn ôl, o'n i'n gweithio mewn ffatri ffabrig. Ro'n i'n gweithio 3 peiriant dylif. Roedd yr edafedd ar silindr cardbord cryf. Ro'n i'n creu mobile (allai i ddim ffeindio'r gair Cymraeg) o un o silindr. Ydy e hen nawr a gwyw, felly o’n i'n creu amineiddiad ohono fe o 32 lluniau. Dw i'n hapus gyda fe.
I have been doing 'Say Something in Welsh' for a while. But for a few months I have been doing it nearly every day. I feel that my Welsh is improving well.I have been writing a diary in Welsh and have decided to write my blog in Welsh and English.

Last week I babysat for my grandson for the first time. I sang 'Ten Men in a Boat' many times! I enjoyed babysitting him, but I was very tired next day. ’ö-Dzin and I will try and talk Welsh to him. his parents do not like to publish pictures of Same. I respect that, so I will not publish pictures of him on my blog.

A long time ago, I worked in a textiles factory. I worked 3 warp machines. The yarn was on strong cardboard cylinders. I made a mobile from one of the cylinders. It is now rather old and faded, so I have made an animation of it from 32 photos. I'm pleased with the result.

No comments:

Post a Comment

Thanks for commenting!