Friday, 1 March 2013

Dydd Gŵyl Dewi Hapus

Es i i fy nosbarth Cymraeg y bore ’ma.  Gwisgais i fy nghwisg Cymreig.   Dw i’n mwynhau dysgu Cymraeg.  Fallai bydda i’n rhugl un diwrnod.  Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

I wore my Welsh costume to my Welsh class this morning.  I am enjoying learning Welsh and perhaps one day I’ll be fluent.
Happy St David’s Day!

No comments:

Post a Comment

Thanks for commenting!